top of page
Jordgubbsfält

Odling & Miljö

Odlingsteknik

Vår odling på Höglunda Gård sker konventionellt, dvs. att vi använder växtskydd, men bara när det är helt nödvändigt. Vi provar kontinuerligt nya sorter och ny odlingsteknik för att utveckla vår odling. De senaste åren använder vi oss av biologisk skadedjursbekämpning som en del av vår växtskyddsstrategi.

Ny modern teknik betyder att vi kan förlänga säsongen med Svenska bär till cirka 3 månader och ibland mer. Att odla i tunnlar, olika sorters planttyper, nya sorter och på olika sätt driva plantorna hjälper till att förlänga säsongen. 

 

Andra delar i dagens odlingsteknik är att odla jordgubbar på upphöjda bäddar där all bevattning av plantorna sker via droppbevattning för att minska vattenåtgången. Näringstillförseln sker efter analys av plantan för att ge den optimala förhållanden samtidigt som man minskar risken för läckage ut i vattendrag. Plantor som växer under dessa förhållanden är mer motståndskraftiga mot sjukdomar och ger jordgubbar av högsta kvalitét.

Vårt urval av flera olika jordgubbssorter samt att vi odlar i odlingstunnlar gör att vi kan erbjuda jordgubbar från slutat av maj till mitten av augusti. Och naturligtvis strävar vi alltid efter att odla de sorter som smakar bäst.

Biologisk mångfald

För att utveckla den biologiska mångfalden sår vi sedan 2021 in blommor på vissa platser för att gynna pollinatörer. För att skapa boende till humlor och bin kommer vi att placera ut halmbalar. Vi sätter även årligen upp nya fågelholkar för att gynna småfåglar. 

Biologisk bekämpning av insekter

Det är ju inte bara vi människor som älskar jordgubbar och andra bär. Det finns även åtskilliga små insekter som gör allt för att få i sig en bit av kakan. För att bekämpa insekter använder vi rovkvalster och andra nyttodjur när det är möjligt. Rovkvalster är små insekter som lever på de skadliga insekter som angriper jordgubbsplantor. Nyttodjuren vi släpper ut lever på skadedjuren och genom att hålla ett gynnsamt klimat för de bra insekterna kan de föröka sig i en snabbare takt än skadedjuren. Målsättningen är att de goda insekterna ska äta upp de dåliga för att ta bort behovet av besprutning.

Kvalitet, hållbarhet och arbetsvillkor

På vår literkartong finns märkningen Svenskt sigill, vilket betyder att vår odling är IP-certifierad enligt sigillnivån. En certifiering enligt Sigillnivån säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena livsmedelssäkerhet och minskad miljöpåverkan. Standarden står för ett hållbart lantbruk som arbetar för att bibehålla och främja den biologiska mångfalden.

 

Svenskt Sigill är en märkning som hjälper dig att välja produkter som producerats på ett hållbart sätt med ansvar för djur och natur. Svenskt sigill garanterar att produktionen skett enligt IP-standardens Sigillnivå. Det vill säga med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg och miljöansvar. Att reglerna följs kontrolleras hos oss av det oberoende certifieringsorganet SMAK som regelbundet besöker vårt företag. Dokumentation av vad som sker i företaget spelar en central roll i kontrollen.

 

Från juni 2021 har företaget även IP-certifierats avseende arbetsvillkor. Certifikatet är ett kvitto på att lagstiftning och att branschens riktlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar följs. IP Arbetsvillkor gör ingen skillnad på anställd eller inhyrd personal utan omfattar all arbetskraft inom företaget. För att bli certifierad ska företaget uppfylla reglerna i regelhandboken och godkännas vid en revision som görs av ett oberoende certifieringsorgan.

 

Läs nedan vad som kontrolleras för att erhålla certifieringen. Mer information hittar du på Svenskt Sigill.

Certifikat Svenskt Sigill
Certifikat Svenskt Sigill Höglunda Gård
Certifikat Svenskt Sigill IP Arbetsförhå
Jordgubbsblomma får besök av en humla
Jordgubbsfält
Nyplanterade jordgubbsfält
Biologisk mångfald på Höglunda Gård
Jordgubbssorter

Vid IP Sigill certifiering kontrolleras bl.a.

 

 • Växtföljd

 • Planthälsa och sundhet

 • Dokumentation av näringstillförsel

 • Dokumentation av ev. växtskyddsåtgärder

 • Säker lagring av gödsel och växtskydd

 • Kontroll av tillstånd att använda växtskydd

 • Att vattenprov tas vid jämna mellanrum

 • Att det finns rutiner för rengöring av kylar och maskiner etc.

 • Spårbarhet hos produkten

 • Att hanteringen av produkterna är hygienisk

Vid IP Arbetsvillkor kontrolleras bl.a.

 

 • Att arbetskraften får info om arbetsvillkor och rättigheter

 • Att boendestandarden är ok

 • Att riskanalyser görs tillsammans med arbetskraften för att undvika skador

 • Att det finns en plan vid eventuella olycksfall

bottom of page